Eğitim Sitesi

İdadi Nedir? İdadi Hakkında Kısaca Bilgi

İdadi Terimi Hakkında Bilgiler

İdadiOsmanlıca Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki okullara verilen ad.

 

İdadiTarih Terimi Olarak İdadi:
Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi bir okul olan rüştiyeyi bitirmek gerekliydi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra adı sultani olarak değiştirilmiştir.

 

İdadiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdadi:
Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.

 

İdadiGenel Türkçe Terimi Olarak İdadi:
Fakülte

 

İdadiSosyal Bilgiler Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki eğitim kurumu.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Namazgah: Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer. devam et

  box Sahib-i Arz: Tımar ve zeamet sahipleri. devam et

  box Han/Kervansaray: Orta Çağ'da ticaret yolları üzerinde belirli aralıklarla yapılmış olan konaklama yapıları. Genelde "Han" denilen ve ticari ya da yarı askeri sivil mim devam et

  box Şehzade: Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan diğer erkeklerin oğullarından biri. devam et

  box Delme Mecra: Yerin altından giden ve insan eli ile yapılmış olan su galerisi, yer altı su isale hattı. devam et

  box Tebaa: Uyruk, vatandaş. devam et

  box Reaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et