Yazılı Sınav Soruları
21 Ekim 2016 Cuma

İdadi Nedir? İdadi Hakkında Kısa Bilgi

İdadiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdadi :
Osmanlı Devleti’nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.

 

İdadiGenel Türkçe Terimi Olarak İdadi :
Fakülte

 

İdadiOsmanlıca Terimi Olarak İdadi :
Lise derecesindeki okullara verilen ad.

 

İdadiTarih Terimi Olarak İdadi :
Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi bir okul olan rüştiyeyi bitirmek gerekliydi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra adı sultani olarak değiştirilmiştir.

 

Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri :