Eğitim Sitesi

İçtihad (içtihat) Nedir? İçtihad (içtihat) Hakkında Kısaca Bilgi

İçtihad (içtihat) Terimi Hakkında Bilgiler

İçtihad (içtihat)Hukuk Terimi Olarak İçtihad (içtihat):
Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tebârüz ettirme: belirtme; ortaya koyma devam et

  box Aidiyet: âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik devam et

  box Demokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. devam et

  box Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edi devam et

  box Amme intizamı: kamu düzeni devam et

  box Boşanma Davası: Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava. devam et

  box Müstebit: Zorba, despot devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et