Eğitim Sitesi

İcmal Nedir? İcmal Hakkında Kısaca Bilgi

İcmal Terimi Hakkında Bilgiler

İcmalOsmanlıca Terimi Olarak İcmal:
Özet, kısaltma.

 

İcmâlHukuk Terimi Olarak İcmâl:
Kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Naib: Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi. devam et

  box Alay Müftüsü: Alay imamının üstündeki rütbede bulunan sarıklı zabite verilen unvandı. Teşrifatta binbaşıya denk gelmekteydi. Askerlere dini vazifeleri öğretmek için devam et

  box Sahib-i Arz: Tımar ve zeamet sahipleri. devam et

  box İlmiye (Ehli Şer): Medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu. Bu kişilere ulema da denirdi. devam et

  box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

  box Düyun: Borçlar. devam et

  box Ahi Babalık: Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara verilen resim unvandı. Ahi babalık zaman zaman "mimar ağalığı" unvanıyla birlikte devam et

  box Veziri azam: Sadrazam, günümüz başbakanı. devam et