Eğitim Sitesi

İçkin(İmmanent) Nedir? İçkin(İmmanent) Hakkında Kısaca Bilgi

İçkin(İmmanent) Terimi Hakkında Bilgiler

İçkin(İmmanent)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İçkin(İmmanent):
1- Yalnız bilinçte ve şuur muhtevası olarak var olan her şey.Evrenin içinde olan.Zıttı - aşkın.

2- Aşkın olana, dışarıda ya da ötede olmaya karşıt olarak, içte ya da içeride olan; bir varlığın yapısında bulunan; bir dış etkenden değil de, bu varlığın kendi doğasından kaynaklanan; geçici olanın tersine, bir şeyde gerçekten, fiilen var olan için kullanılan sıfat.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Fizik Antropoloji: İnsanın biyolojik yapısında meydana gelen değişmeleri, ırkların kökenini inceler. devam et

  box Nitelik: Özellik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten durum. Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. devam et

  box Monogami (tek eşle evlilik): Bir kadının ya da erkeğin aynı anda tek eşle evlilik yapmasıdır. Dünyada en yaygın görülen evlilik biçimidir. devam et

  box İhlal: 1- Bozma, zarar verme. 2- Yasa ve düzene uymama. devam et

  box Bilim: Olaylar arasındaki değişmez genel ilkeleri ortaya koyan, birtakım yöntemlerle elde edilmiş sistemli bilgiler bütünü. devam et

  box Ahlaki Karar: Kişinin ahlaki değerleri uygun olarak hür iradesiyle verdiği karardır. devam et

  box Homojen: Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan, bağdaşık. devam et

  box Meclis: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı. devam et