Oyun Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

İcazetname, icâzet Nedir? İcazetname, icâzet Hakkında Kısa Bilgi

İcazetname, icâzetYazma Eser(Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak İcazetname, icâzet :
İlimde ve yazıda öğrenimini bitirenlere verilen belge; hattat icazetnamelerine son asırda ketebe kıtası denilmiştir. İcazetnamede, silsilenamedeki gibi, kimin kimden yazı öğrenmiş olduğu sıra ile gösterilir. Kıtalarda ise yalnız öğrenci ve öğretmenin ismi ile dualar yazılmıştır. İcazetname almadan önce yazıya ketebe konulamaz.

 

Benzer Yazma Eser(Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri :