Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İcazetname, icâzet Nedir? İcazetname, icâzet Hakkında Kısaca Bilgi

İcazetname, icâzet Terimi Hakkında Bilgiler

İcazetname, icâzetYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak İcazetname, icâzet:
İlimde ve yazıda öğrenimini bitirenlere verilen belge; hattat icazetnamelerine son asırda ketebe kıtası denilmiştir. İcazetnamede, silsilenamedeki gibi, kimin kimden yazı öğrenmiş olduğu sıra ile gösterilir. Kıtalarda ise yalnız öğrenci ve öğretmenin ismi ile dualar yazılmıştır. İcazetname almadan önce yazıya ketebe konulamaz.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Çühar-Gûşe: Harap olmuş kitap kapaklarının dört köşesine geçirilen meşin eklere verilen ad. devam et

  box Saykal-Zen: Yaldızcı. devam et

  box Kozak: Antlaşmalar, name-i hümayunlar ve önemli emirlerin konulduğu mahfazanın adıdır. devam et

  box Sivri Mühre: Ucu eğri ve düz sivridir. İnce alanları parlatmada kullanılır. devam et

  box Çıplak Satıh: Tezyinatta, üzerinde süsleme bulunmayan kısımlara verilen ad. devam et

  box Hakkak: Mühür ve resim kazıyan, oyan sanatkâr. Ağaç, taş, maden üzerine resim yapan, yazı yazan kişi. devam et

  box Bıçkı: Eski mücellitlerin meşin tıraş etmek için kullandıkları balta şeklinde âlet. devam et

  box Bölüm: Yazma eserlerin kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri, bab. devam et