Eğitim Sitesi

İcazet Nedir? İcazet Hakkında Kısaca Bilgi

İcazet Terimi Hakkında Bilgiler

İcazetHukuk Terimi Olarak İcazet:
İzin; ruhsat, diploma

 

İcazetDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İcazet:
İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.

 

İcazetTarih Terimi Olarak İcazet:
1- Izin. 2- Onay, onaylama. 3- Diploma.

 

İcazetOsmanlıca Terimi Olarak İcazet:
Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge.

 

İcâzetYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak İcâzet:
Hat öğrencisinin belirli seviyeye geldiğinde hocasından aldığı diploma, yeterlilik belgesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muhakeme usulü: Yargı yolu, yargılama usulü devam et

  box Maden kirası: Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para devam et

  box Tekevvün etme: yaratılma; meydana gelme devam et

  box Hüviyet: Kimlik devam et

  box Oturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse devam et

  box Haiz: sahip; elde bulunduran; taşıyan devam et

  box Karar: Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm devam et

  box Müeccel: vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş devam et