Eğitim Sitesi

İcazet Almak Nedir? İcazet Almak Hakkında Kısaca Bilgi

İcazet Almak Terimi Hakkında Bilgiler

İcazet AlmakTarih Terimi Olarak İcazet Almak:
Osmanlı Devleti'nde Medrese öğrenimini bitirerek diploma almak.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ekselans: Elçiden başlayarak cumhurbaşkanına değin yüksek yerlerde bulunan yabancı devlet büyüklerinin adlarının önünda kullanılan saygı sanı. devam et

  box Encümen: Yarkurul, komisyon. devam et

  box Bektaşi: Hacı Bektaş-ı Veli'nin kurduğu tarikatın adı. Bu tarikata mensup olan. devam et

  box Nema: Çoğalma, büyüme, uzama anlamlarına gelir. devam et

  box Yalı Boyu: Osmanlılar Tuna boylarına Yalı Boyu derlerdi. devam et

  box Etnik: Herhangi bir kavme ait, kavimle ilgili. Soy, köken, milletle ilgili olan. devam et

  box Fetret Devri: Hükümet boşluğunda devlet otoritesinin yeniden kurulmasına kadar geçen süre. İki peygamber ya da iki hükümdar arasında peygambersiz ya da hükümdarsız devam et

  box Kışlak: Kışı geçirmek üzere barınılan yer, orduların ve göçebe oymakların hayvanları ile birlikte yayladan inip konakladıkları yer. devam et