Eğitim Sitesi

İcar Nedir? İcar Hakkında Kısaca Bilgi

İcar Terimi Hakkında Bilgiler

İcarHukuk Terimi Olarak İcar:
Kiraya verme; kiraya verilme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Zikretmek: anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek devam et

  box Konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaş devam et

  box Der-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli devam et

  box Adalet: Haklılık; hakka uygunluk devam et

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et

  box Yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. devam et

  box Ahkam: Hükümler devam et

  box Velayet: 1- Reşit olmayan çocuğun kanuni temsilcisi, kanuna göre anne ve baba. 2- Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) e devam et