Eğitim Sitesi

İç enerji Nedir? İç enerji Hakkında Kısaca Bilgi

İç enerji Terimi Hakkında Bilgiler

İç enerjiKimya Terimi Olarak İç enerji:
Sistemin toplam enerjisi.

 

İç enerjiFizik Terimi Olarak İç enerji:
Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinden, dönmelerinden, titreşim yapmalarından ve moleküler bağlarda saklanan enerjilerden oluşur.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Fiziksel Değişme: Bir maddenin kimyasal bileşimini değiştirmeksizin uğradığı değişme. devam et

  box Eter: Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. devam et

  box Asit Baz Titrasyonu: Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini, derişimi belli olan diğer asit ve bazla tayin etme işlemine asit baz titrasyonu denir. devam et

  box Mikro Dalga: Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga. devam et

  box Teorik verim: Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün miktarı. devam et

  box İzole sistem: Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem. devam et

  box Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı. devam et

  box Protein: Aminoasitlerin zincir hâlinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük moleküllü organik bileşik. devam et