Eğitim Sitesi

İç Yüz Nedir? İç Yüz Hakkında Kısaca Bilgi

İç Yüz Terimi Hakkında Bilgiler

İç YüzYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak İç Yüz:
Kapağın iç tarafı. Bazı ciltlerde tıraş edilmiş deri tezyin edilmeden düz olarak yapıştırılmıştır. Selçuklular zamanında ciltlerin iç yüzlerindeki süsleme, kızgın demirin bastırılması ile yapılmış belli motiflerden ibarettir. XV. yüzyıldan sonra birçok Türk cildinde iç kısım, ya oyma (katı') şeklinde veya dıştakinin aynı kabartma şekillerle süslenmiştir. Ebru kâğıt kaplanmış veya âyet yazılmış müzehhep iç yüzler olduğu gibi, nadiren iç yüzde halkâri süslemelere de rastlanır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Parazvana: Prazvana ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Hançere: Kol ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Mikleb: Eski ciltlerde alt kapağa sertâb ile bağlanıp, üst kapak ile kitap arasına girerek sayfa kenarlarım koruyan, ucu sivri parça. Sivri uçtan kenara olan devam et

  box Minekâri: Mine işleri; mavi renkle işlenmiş iş. devam et

  box Saplama Şiraze: Şiraze ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Su İşareti: Filigran ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Kat'ı Kâmil: Kâğıdın, asıl büyüklüğü değiştirilmeden kullanılmasıyla meydana getirilen eski yazma kitaplara verilen isim. Büyük Mushaflar böyledir, devam et

  box Dimişki: Şam (Dimeşk)'da yapılan ve eskiden kullanılan düşük kaliteli kâğıtlardan birinin adı. Âlî'ye göre, zamanında kullanılan kâğıtların en âdisi idi. devam et