Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İç Göç Nedir? İç Göç Hakkında Kısaca Bilgi

İç Göç Terimi Hakkında Bilgiler

İç GöçCoğrafya Terimi Olarak İç Göç:
İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge ya da kesimden başka bir bölgeye ya da kesime doğru gerçekleşen nüfus hareketleridir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Çarpık Kentleşme: Herhangi bir denetim gücünün olmadığı, altyapı ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, estetik kaygıların gözetilmediği, mevcut doğal ve tarihi dokunun kor devam et

  box Sera Etkisi: 1- Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ı devam et

  box Hidrografya Haritaları: Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların dren devam et

  box Bakı: 1- Bir dağın, iki ayrı yöne dönük iki yamacının güneşlenme, yağış alma bakımından ayrı durumu. 2- Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışın devam et

  box Rekolte: Bir arazide ekilen üründen elde edilen yıllık toplam tarımsal üretim devam et

  box Kıyı Çizgisi: Denizle karanın birleştiği çizgi (0 metre izohipsi). devam et

  box Doğaya Uyum Projesi: Doğal çevreyi korumaya yönelik projelerdir. devam et

  box İlkel Tarım: Nadas, kuru tarım. devam et