Eğitim Sitesi

İç Göç Nedir? İç Göç Hakkında Kısaca Bilgi

İç Göç Terimi Hakkında Bilgiler

İç GöçCoğrafya Terimi Olarak İç Göç:
İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge ya da kesimden başka bir bölgeye ya da kesime doğru gerçekleşen nüfus hareketleridir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Neotektonik: Arabistan kıtasının Anadolu kıtası ile çarpışmasından sonraki tektonik olayları inceleyen jeolojinin alt bilim dalı. Neojenden günümüze kadar gelen ol devam et

  box Jeolojik Yapı: Yerin yapısı. devam et

  box Fay Açısı: Dikey düzlem ile fay düzlemin yaptığı açıya fay açısı denir. devam et

  box Normal Hava Basıncı: 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir. devam et

  box Hidroloji: Yeryüzünün üstündeki, yüzündeki ve altındaki suları inceleyen bilim. devam et

  box Kyoto Protokolu: Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir. devam et

  box Ödemeler Dengesi: Bir yıl içinde, bir ülkede yaşayanlara öteki ülkelerde yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü ekonomik işlemi gösteren tablo. devam et

  box Orta Havza: Akarsu havzasının orta bölümü. devam et