Eğitim Sitesi

İbrani Nedir? İbrani Hakkında Kısaca Bilgi

İbrani Terimi Hakkında Bilgiler

İbraniTarih Terimi Olarak İbrani:
Eski Yahudilere verilen ad.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İcma (Görüş Birliği): İslam bilginlerinin hukuki bir soruna ilişkin olarak aynı yargı üzerinde birleşmeleridir. Kuran ve Sünnetten sonra İslam hukukunu devam et

  box Eşraf: Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler. devam et

  box İstikrar: Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık. devam et

  box Irgat: İşçi, amele. devam et

  box Çırağan Baskını: 20 mayıs 1878 tarihinde Padişah II. Abdülhamit'i tahttan indirerek, yerine V. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak amacıyla Ali Süavi'nin yönetiminde 70 kiş devam et

  box Talas Savaşı: Nedeni : Çinliler ve Arapların Orta Asya'yı denetim altına almak istemeleri. Çinliler, Orta Asya'yı denetimleri altına almak amacıyla 747 yı devam et

  box Rönesans: 1-XV. yüzyıldan başlayarak Italya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik Ilk Çağ kültür ve sanatına dayan devam et

  box Plebisit: Bir kimseyle ya da bir sorunla ilgili olarak halkın olumlu ya da olumsuz kanısının belirmesi için başvurulan oylama. devam et