Eğitim Sitesi

İbrani Nedir? İbrani Hakkında Kısaca Bilgi

İbrani Terimi Hakkında Bilgiler

İbraniTarih Terimi Olarak İbrani:
Eski Yahudilere verilen ad.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Milat: Güneş yılı esasına dayalı olarak hazırlanan ve Roma uygarlığı tarafından son şekli verilen takvimin adıdır. Hz. İsa'nın doğumu başlangıç olarak kabul devam et

  box Polis: Eski Yunan kent devletlerine verilen san. devam et

  box Müstahkem: Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış. devam et

  box Arazi-i Öşriyye: İslam hukukuna göre, mülkiyet hakkı Müslümanlara verilen, özel mülkiyetteki bağ, bahçe özelliğine sahip, verimli bölgelerde 60 dekarı, kıraç alanlarda devam et

  box Serhad (Serhat): Sınır boyu, sınır başı. devam et

  box İltimas: Ayrıcalık, kayırma, kollama. devam et

  box Resmi Tanıma: İki devletin birbirleriyle yazılı ve diplomatik ilişki kurması. devam et

  box Darülfünun: Üniversite. devam et