Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İbrani Nedir? İbrani Hakkında Kısaca Bilgi

İbrani Terimi Hakkında Bilgiler

İbraniTarih Terimi Olarak İbrani:
Eski Yahudilere verilen ad.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Havari: Hz. İsa'nın peygamberliğine inanan on iki kişiden her birine verilen isim. devam et

  box Yağı: Eski Türkler'de düşman, hasım. devam et

  box Pederşahi: Ataerkil. devam et

  box Voyvoda: 1- Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad. 2- Boğdan ve Eflak eyaletlerinin başında bulunan ve genellikle o ülkelerin haned devam et

  box Revizyonculuk: Bir öğretinin ana konusunu tartışma konusu yapanların tutumu. devam et

  box Ademi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin denetimi altında yapan federal devlet sistemidir. devam et

  box Leninizm: Emperyalizm çağı koşullarına göre geliştirilmiş ve uygulanmış Marksizm'dir. Günümüzde Marksizm-Leninizm adıyla anılmaktadır. Bunun nedeni Rus düşün devam et

  box İlteber: Göktürkler'de Genel vali, kumandan. devam et