Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İbra Nedir? İbra Hakkında Kısaca Bilgi

İbra Terimi Hakkında Bilgiler

İbraHukuk Terimi Olarak İbra:
Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi

 

İbraEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İbra:
Alacaklının alacağından vazgeçmesi yolu ile borçlunun borç yükümlülüğünün ortadan kalkması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek devam et

  box Vazıyed Etme: Bir şeye veya bir işe el koyma devam et

  box Sinkâf: Erkeklik organı ve ilgili sövgülerin tümünün kısaltılmış biçimi. devam et

  box Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem. devam et

  box Mutazarrır: Zarar gören kimse devam et

  box Uyruk: Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa devam et

  box İllet: Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam et

  box Vekâlet: Vekillikte bulunma, birisini temsil etme. Başkası nâm ve hesabına bir sözleşmeyle temsil eden kimse. Bakanlık, nâzırlık, icra organında görev alan ve devam et