Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İbra Nedir? İbra Hakkında Kısaca Bilgi

İbra Terimi Hakkında Bilgiler

İbraHukuk Terimi Olarak İbra:
Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi

 

İbraEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İbra:
Alacaklının alacağından vazgeçmesi yolu ile borçlunun borç yükümlülüğünün ortadan kalkması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bidâyet: başlama; başlangıç devam et

  box Tevfik: uydurma; uygunlaştırma devam et

  box Bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. devam et

  box Yapı alacaklısı ipoteği: bir yapıyı yapanların, o yapıdan doğan alacaklarını teminat altına almak için koydurdukları gayrimenkul r devam et

  box Hasebiyle: yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle devam et

  box Mazmûn: ödenmesi gereken şey devam et

  box Temellük: mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme; devralma devam et

  box Tahkim Kurulu: Anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş hakem heyeti. devam et