Eğitim Sitesi

İbâre Nedir? İbâre Hakkında Kısaca Bilgi

İbâre Terimi Hakkında Bilgiler

İbâreHukuk Terimi Olarak İbâre:
Deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz

 

İbareParlamento (TBMM) Terimi Olarak İbare:
Bir cümlenin, kendi başına hüküm içermeyen bir veya birden fazla kelimesidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır. devam et

  box Mecmu: Toplam, yığılmış, bir araya getirilmiş. devam et

  box Defter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter devam et

  box Mukarrer: kararlaştırılmış devam et

  box Hasb-el-memuriyye: memuriyet gereği devam et

  box Tahvilat: tahviller devam et

  box Hacizvaaz: El koyma devam et

  box Resmi gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin devam et