Eğitim Sitesi

İade-i muhakeme Nedir? İade-i muhakeme Hakkında Kısaca Bilgi

İade-i muhakeme Terimi Hakkında Bilgiler

İade-i muhakemeHukuk Terimi Olarak İade-i muhakeme:
Yargılamanın yenilenmesi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fevkani: üst devam et

  box Nâsıb: nasbeden; diken; tayin eden; atayan devam et

  box Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması. devam et

  box Haksız Fiil Sorumluluğu: Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluk. devam et

  box Tahvilat: tahviller devam et

  box Mütekabiliyet: karşılıklılık devam et

  box Şâyi hisse: Ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ait pay devam et

  box Pafta: Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları. devam et