Eğitim Sitesi

İade Nedir? İade Hakkında Kısaca Bilgi

İade Terimi Hakkında Bilgiler

İadeHukuk Terimi Olarak İade:
Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme

 

İadeEdebiyat Terimi Olarak İade:
Özellikle Divan edebiyatında bir beytin son sözcüğünü ondan sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmayla ilgili söz sanatı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box İbraname: Aklama belgesi, ibra belgesi devam et

  box İhtisas: Uzmanlık, uzmanlaşma. devam et

  box Cürüm tasnii: bir kimse hakkında cürüm uydurmak devam et

  box Itlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir devam et

  box Hasb-el-kanun: kanun gereği devam et

  box Müspet Edim: borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edim türü devam et

  box Fıtrî: tabii; yaradılışındaki; doğasındaki devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et