Eğitim Sitesi

Hüviyet Nedir? Hüviyet Hakkında Kısaca Bilgi

Hüviyet Terimi Hakkında Bilgiler

HüviyetHukuk Terimi Olarak Hüviyet:
Kimlik

 

HüviyetSosyal Bilgiler Terimi Olarak Hüviyet:
Kimlik.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şüyu: paydaşlık; hissedarlık devam et

  box Tapu: Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. devam et

  box İltihâk: Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir. devam et

  box Disiplin Cezaları: Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır. devam et

  box Skar: Yara izi, kesi, iyileşmiş yara. devam et

  box Mevzuat: Yasa, tüzük, yönetmelik diğer hukuk kaynaklarının tümü. devam et

  box Anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla devam et

  box Kamu Hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et