Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hüsnü ceryan Nedir? Hüsnü ceryan Hakkında Kısaca Bilgi

Hüsnü ceryan Terimi Hakkında Bilgiler

Hüsnü ceryanHukuk Terimi Olarak Hüsnü ceryan:
iyi icra etmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Münselip: kaybetme, keybeden devam et

  box Temadi: sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama devam et

  box Basiret: Doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü. devam et

  box Umranî: bayındırlıkla ilgili; imarlı hale getirme devam et

  box Mahsus: özgü; özel; müstakil; özel olarak devam et

  box Temerrüd: Direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme. devam et

  box Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. devam et

  box Usul: Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar. devam et