Eğitim Sitesi

Hurda Tezyinat Nedir? Hurda Tezyinat Hakkında Kısaca Bilgi

Hurda Tezyinat Terimi Hakkında Bilgiler

Hurda TezyinatYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hurda Tezyinat:
Özellikle levhalardaki kelime ve harflerin süslenmesi için yapılan bezemeler.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Karga: Mıklep ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Zernüvis: Altın yaldızla yazı yazan hattat veya müzehhib. devam et

  box Makili Yazı: Hiçbir parçasında yuvarlaklık olmayan, düz, dik ve köşeli bir yazı biçimidir. Kûfî yazı, bu yazıdan gelişmiştir. devam et

  box Sıvama Yaldız: Her tarafı yekpare ve som olarak yaldızlanmış süsleme. devam et

  box Ta'lik Hat (Talik Hat): 9. Hicrî asırda şarkta icat olunmuş bir yazı şeklidir. Türkler bunda da ileri giderek kolaylıkla ayrılabilen bir Türk ta'lîki üslûbunu tasarlamışlardı devam et

  box Müşebbek Şemse: Deri ince ince oyularak cilt kapağının içyüzüne yapıştırılmak suretiyle yapılan şemse. Katı'a şemse de denilir. devam et

  box Delail-i Şerife: Ayet, hadis ve duaları içine alan yazma kitap. Bazılarında Kâbe ve Ravza-i Mutahhara'nın el çizimi minyatüre benzer resimleri vardır. Buna kısaca Dela devam et

  box Hatai (Hatayı): Merkezinde lotusu andıran stilize edilmiş bir çiçek, motifi ve etrafındaki dallarda stilize çiçek ve yapraklar bulunan süsleme biçimi. Ayrıca eskiden devam et