Eğitim Sitesi

Hümâyun Nedir? Hümâyun Hakkında Kısaca Bilgi

Hümâyun Terimi Hakkında Bilgiler

HümâyunTarih Terimi Olarak Hümâyun:
Padişahlarla ilgili şeyler için Kullanılır. Kutlu, mutlu, anlamına gelir.

 

HümayunSosyal Bilgiler Terimi Olarak Hümayun:
Devletle ilgili.
"Ordu-yı Hümayun sefere çıktı.(Devletin, padişahın ordusu sefere çıktı.)

 

HümayunOsmanlıca Terimi Olarak Hümayun:
Devlet ve saltanat sahibi padişaha ait olan, onunla ilgili olan.

 

HümayunMüzik-Dans Terimi Olarak Hümayun:
Türk müziğinde kullanılan basit bir makam.

 

  Benzer Müzik-Dans Terimleri:

  box İrade: Padişahın emri ve fermanının istediğidir. devam et

  box Animizm (Canlıcılık): Doğanın bütün varlıklarında insanınkine benzer ruhlar bulunduğu yolundaki ilkel inançtır. Ruhu bedenin ilk nedeni ve canlandırıcısı sayan öğretidi devam et

  box Afaroz: Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişkilerini keserdi. Kral bile aforoz edilebilirdi. devam et

  box Patrona: Osmanlı Devleti'nde tümamirale yakın bir deniz subaylığı unvanı. devam et

  box Gambot: Kıyı korumada kullanılan küçük ve hızlı savaş gemisidir. devam et

  box Nahiye: Bucak. Köyden büyük, ilçeden küçük idarî birim. devam et

  box Bîmârhane: Akıl Hastanesi. Tımarhane. devam et

  box Selatin Cami: Padişahlar, şehzadeler, sultanlar tarafından yaptırılan camilere verilen ad. devam et