Eğitim Sitesi

Hükümsüzlük Nedir? Hükümsüzlük Hakkında Kısaca Bilgi

Hükümsüzlük Terimi Hakkında Bilgiler

HükümsüzlükHukuk Terimi Olarak Hükümsüzlük:
Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kontrat: mukavele; sözleşme devam et

  box Hâvi: kapsar; kapsayan; içeren; içerir devam et

  box Satım Sözleşmesi: Satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında, ona teslim ve mülkiyeti devretmek borcunu yüklenmiş olduğu sözleşme. devam et

  box İçtihad (içtihat): Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğ devam et

  box Malik: Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi. devam et

  box Akd-i mezbur: Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Nez': sökme; kaldırma; yoketme devam et

  box Tebdil: değişme; değiştirilme devam et