Eğitim Sitesi

Hukukun Sistemi Nedir? Hukukun Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi

Hukukun Sistemi Terimi Hakkında Bilgiler

Hukukun SistemiHukuk Terimi Olarak Hukukun Sistemi:
Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım devam et

  box Dûr: uzak devam et

  box Takipsizlik Kararı: Herhangi bir suçtan ötürü sanık durumunda olan bir kimse için kovuşturmadan vazgeçme kararı. devam et

  box Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması. devam et

  box Adem-i vüsuk: Gerçek olmamak devam et

  box Teferruat: ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan ya devam et

  box Bırakıt: Miras , kalıt. devam et

  box Meşhudat: şahitlik devam et