Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hukukun Sistemi Nedir? Hukukun Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi

Hukukun Sistemi Terimi Hakkında Bilgiler

Hukukun SistemiHukuk Terimi Olarak Hukukun Sistemi:
Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhzaren celb: Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme devam et

  box İltihâk: Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir. devam et

  box Kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle devam et

  box Adi Kira: Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme. devam et

  box Tecziye: Cezalandırmak; ceza verme. devam et

  box Sav: İleri sürülen düşünce, iddia, tez devam et

  box Mahcur: Vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı devam et

  box Kayıt Tashihi / Düzeltmesi: Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi. devam et