Eğitim Sitesi

Hukuki Tağyir Nedir? Hukuki Tağyir Hakkında Kısaca Bilgi

Hukuki Tağyir Terimi Hakkında Bilgiler

Hukuki TağyirHukuk Terimi Olarak Hukuki Tağyir:
Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtimam: Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme devam et

  box Evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam et

  box Dâyin: Borç veren; alacaklı. devam et

  box Umranî: bayındırlıkla ilgili; imarlı hale getirme devam et

  box İlamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra devam et

  box Şartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendik devam et

  box Anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı. devam et

  box Müdrik: İdrak eden. devam et