Eğitim Sitesi

Hukuki İşlem Nedir? Hukuki İşlem Hakkında Kısaca Bilgi

Hukuki İşlem Terimi Hakkında Bilgiler

Hukuki İşlemHukuk Terimi Olarak Hukuki İşlem:
1- Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması.

2- Yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran işlemler.

3- Bir hukuki sonuç oluşturmak için irade açıklamasında bulunmak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tahsin: beğenme devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Beyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi. devam et

  box Vehle-i ûlâ: İlk başlangıç; birdenbire devam et

  box Teemmül: düşünüp taşınma; etraflıca düşünme devam et

  box Takaddüm: önce gelme; önde gelme devam et

  box Âlikadr: Kıymeti yüksek devam et