Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hukuka Uygunluk Denetimi Nedir? Hukuka Uygunluk Denetimi Hakkında Kısaca Bilgi

Hukuka Uygunluk Denetimi Terimi Hakkında Bilgiler

Hukuka Uygunluk DenetimiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Hukuka Uygunluk Denetimi:
Eylem ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetimidir.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Çevre: 1) Bir varlığın bağıntı kurduğu kendi dışındaki varlıkların tümü. 2) Hayatın gelişmesine etki yapan, doğal, toplumsal kültürel vb. dış faktörlerin büt devam et

  box Empati: Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak a devam et

  box Bürokrasi: Bürokrasi kavramı, genelde örgüt, örgütün işleyişi gibi anlamlar içermekte ve bu özelliği ile özel sektör için de geçerli olmasına rağmen, genel olara devam et

  box Muhasebe Yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisi. devam et

  box Görevi Kötüye Kullanma: Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararı devam et

  box Adalet: Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi. devam et

  box Meskun Bina: Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birkaç insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme, uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış devam et

  box Restitüsyon Projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir döneme ilişkin belgeleri ve çizimleri olan devam et