Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Tapu Sicili:Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam

terimler Tapuyu Misil:Tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer, baha. devam

terimler Taraf Ehliyeti:Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan her devam

terimler Taraf teşkili:Taraf oluşturma. Davanın taraflarından biri olabilme yeteneği. Uluslararası ihtilaflarda müzakeren devam

terimler Tarafeyn:İki taraf. devam

terimler Tardetmek:Kovmak, Def etmek, Uzaklaştırmak. devam

terimler Tarh:Çıkarma, ıtrah etme, bir sayıdan diğerini çıkarma, vergi koyma, kişinin kazancından vergi payı çık devam

terimler Tarik:yol; yöntem devam

terimler Târik:terkeden; bırakan devam

terimler Tariki âmm:herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun yararlandığı yol; devam

terimler Tart Suçu:Disiplin suçuyla belli süreler için okuldan veya meslekten uzaklaştırılma. devam

terimler Tarumar:Dağınık. Karışık. Perişan devam

terimler Tasallut:Musallat olma, saldırma, sarkıntı. devam

terimler Tasarı:Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üs devam

terimler Tasarruf:Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü. devam

terimler Tasarruf Etme:Kullanma ve yapma harcama, yönetme, bir şeyi sevk ve idare gücü. Harcamadan bekletme, biriktirme, devam

terimler Tashih:düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi devam

terimler Tashihikarar:Tashih-i karar ; kararın düzeltilmesi devam

terimler Tasnif:Düzen devam

terimler Tasrih etmek:açıklamak; belirtmek devam

terimler Tasvib:doğru bulma; uygun görme; onaylama devam

terimler Taşınır:Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kağıt, taşınabilir, menkul devam

terimler Taşınmaz:Ev, tarla vb. taşınamayan (mülk), gayrimenkul devam

terimler Tatbika medar imza:uygulamaya elverişli imza devam

terimler Tathir:temizleme devam

terimler Tavassut:aracılık; ara bulma; aracı olma devam

terimler Tavazzuh:aydınlanma devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın