eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerTapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir.

  terimlerTapuyu Misil: Tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer, baha.

  terimlerTaraf Ehliyeti: Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. An

  terimlerTaraf teşkili: Taraf oluşturma. Davanın taraflarından biri olabilme yeteneği. Uluslararası ihtilaflarda müzakerenin taraflarından birisi olma durumu.

  terimlerTarafeyn: İki taraf.

  terimlerTardetmek: Kovmak, Def etmek, Uzaklaştırmak.

  terimlerTarh: Çıkarma, ıtrah etme, bir sayıdan diğerini çıkarma, vergi koyma, kişinin kazancından vergi payı çıkarma, belirleme. Çoğulu tarhiyyâtdır

  terimlerTarik: yol; yöntem

  terimlerTârik: terkeden; bırakan

  terimlerTariki âmm: herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun yararlandığı yol;

  terimlerTart Suçu: Disiplin suçuyla belli süreler için okuldan veya meslekten uzaklaştırılma.

  terimlerTarumar: Dağınık. Karışık. Perişan

  terimlerTasallut: Musallat olma, saldırma, sarkıntı.

  terimlerTasarı: Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durum

  terimlerTasarruf: Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü.

  terimlerTasarruf Etme: Kullanma ve yapma harcama, yönetme, bir şeyi sevk ve idare gücü. Harcamadan bekletme, biriktirme, tutumlu olma. Çoğulu tasarrufâtdır; işlemle

  terimlerTashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi

  terimlerTashihikarar: Tashih-i karar ; kararın düzeltilmesi

  terimlerTasnif: Düzen

  terimlerTasrih etmek: açıklamak; belirtmek

  terimlerTasvib: doğru bulma; uygun görme; onaylama

  terimlerTaşınır: Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kağıt, taşınabilir, menkul

  terimlerTaşınmaz: Ev, tarla vb. taşınamayan (mülk), gayrimenkul

  terimlerTatbika medar imza: uygulamaya elverişli imza

  terimlerTathir: temizleme

  terimlerTavassut: aracılık; ara bulma; aracı olma

  terimlerTavazzuh: aydınlanma

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   76 77 78 79 80 81 82   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın