Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerTakarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar

  terimlerTakas: Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

  terimlerTakdir Yetkisi: Kanunun belirlediği durumlarda hakime tanınan değerlendirme serbestliği ; takdir hakkı.

  terimlerTakibat: Kovuşturma.

  terimlerTakipsizlik Kararı: Herhangi bir suçtan ötürü sanık durumunda olan bir kimse için kovuşturmadan vazgeçme kararı.

  terimlerTakriben: Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı.

  terimlerTakrîr: önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme

  terimlerTakrir etmek: sağlamlaştırmak

  terimlerTaksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi

  terimlerTaksir: İradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meyd

  terimlerTaksirli Suç: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç.

  terimlerTakyidat: Sınırlama, kısıtlama.

  terimlerTakyit: sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama

  terimlerTalâk: islâm hukukunda boşanma

  terimlerTalep: İstem, isteme.

  terimlerTalik: Belli bir zamana bırakma, erteleme.

  terimlerTalil: Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama.

  terimlerTalimat: Bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemi.

  terimlerTalîmâtnâme: yönetmelik

  terimlerTampon Bölge: İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası.

  terimlerTampon Devlet: Coğrafi konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında bulunan devlet.

  terimlerTanık: 1- Duruşmada veya koğuşturmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. 2- Soruşturma veya dava konusu ile ilgili bilgisi olan ve din

  terimlerTanımak: Varlığını kabul etmek

  terimlerTanzim: Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma.

  terimlerTapu: Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge.

  terimlerTapu Kütüğü: Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmi kütük, tapu sicili.

  terimlerTapu Memuru: Tapu kütüğü tutmakla görevli memur, tapucu.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   75 76 77 78 79 80 81   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın