Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Takarrür etmek:kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar devam

terimler Takas:Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın bir devam

terimler Takdir Yetkisi:Kanunun belirlediği durumlarda hakime tanınan değerlendirme serbestliği ; takdir hakkı. devam

terimler Takibat:Kovuşturma. devam

terimler Takipsizlik Kararı:Herhangi bir suçtan ötürü sanık durumunda olan bir kimse için kovuşturmadan vazgeçme kararı. devam

terimler Takriben:Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı. devam

terimler Takrîr:önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipo devam

terimler Takrir etmek:sağlamlaştırmak devam

terimler Taksim:Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle devam

terimler Taksir:İradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen devam

terimler Taksirli Suç:Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğa devam

terimler Takyidat:Sınırlama, kısıtlama. devam

terimler Takyit:sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama devam

terimler Talâk:islâm hukukunda boşanma devam

terimler Talep:İstem, isteme. devam

terimler Talik:Belli bir zamana bırakma, erteleme. devam

terimler Talil:Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. devam

terimler Talimat:Bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava içi devam

terimler Talîmâtnâme:yönetmelik devam

terimler Tampon Bölge:İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası. devam

terimler Tampon Devlet:Coğrafi konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında bulunan devlet. devam

terimler Tanık:1- Duruşmada veya koğuşturmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. 2- Soruşturma veya devam

terimler Tanımak:Varlığını kabul etmek devam

terimler Tanzim:Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma. devam

terimler Tapu:Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. devam

terimler Tapu Kütüğü:Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmi kütük, tapu sicili. devam

terimler Tapu Memuru:Tapu kütüğü tutmakla görevli memur, tapucu. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın