Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Taaddüd:birden çok devam

terimler Taadül:Beraberlik, eşitlik. devam

terimler Taaffün:Kokuşma, bozulma, çürüme. devam

terimler Taahhüdü İhlal:Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. devam

terimler Taahhütname:Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı devam

terimler Taakkul:Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme. devam

terimler Taalluk:ilişiği olma; asılma; ilgi devam

terimler Taammüt:İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devam

terimler Taayyün:tayin olunma; belli olma; belirme devam

terimler Taazzuv:Uzuvlaşma, bir biçim alma, teşkilâtlanma, organlara ayrılma. devam

terimler Tabii Semere:Bir şeyin kendisinden oluşan ürün. devam

terimler Tabiyet:kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık devam

terimler Tacir:ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına i devam

terimler Tadât:sayma; sayılma; sayım devam

terimler Tadil:değiştirme; değişiklik devam

terimler Tafsil Etmek:Ayrıntiları ile anlatmak. devam

terimler Tagyir:Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma. devam

terimler Tağyir:Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme. devam

terimler Tahşiye:çıkıntı yapmak devam

terimler Tahaddüs:ortaya çıkmak devam

terimler Tahakkuk:Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması. devam

terimler Tahakküm:Hakimiyet ve kontrol altına alma. devam

terimler Taharri:Arama, araştırma. devam

terimler Taharriyat:Araştırmalar, Aramalar. devam

terimler Tahassul:hasıl olma; sonuç olarak ortaya çıkma devam

terimler Tahavvül:değişme; dönme devam

terimler Tahdîdât:sınırlamalar; kısıntılar devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın