Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerTaaddüd: birden çok

  terimlerTaadül: Beraberlik, eşitlik.

  terimlerTaaffün: Kokuşma, bozulma, çürüme.

  terimlerTaahhüdü İhlal: Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi.

  terimlerTaahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak

  terimlerTaakkul: Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme.

  terimlerTaalluk: ilişiği olma; asılma; ilgi

  terimlerTaammüt: İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak.

  terimlerTaayyün: tayin olunma; belli olma; belirme

  terimlerTaazzuv: Uzuvlaşma, bir biçim alma, teşkilâtlanma, organlara ayrılma.

  terimlerTabii Semere: Bir şeyin kendisinden oluşan ürün.

  terimlerTabiyet: kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızl

  terimlerTacir: ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir.

  terimlerTadât: sayma; sayılma; sayım

  terimlerTadil: değiştirme; değişiklik

  terimlerTafsil Etmek: Ayrıntiları ile anlatmak.

  terimlerTagyir: Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma.

  terimlerTağyir: Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme.

  terimlerTahşiye: çıkıntı yapmak

  terimlerTahaddüs: ortaya çıkmak

  terimlerTahakkuk: Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması.

  terimlerTahakküm: Hakimiyet ve kontrol altına alma.

  terimlerTaharri: Arama, araştırma.

  terimlerTaharriyat: Araştırmalar, Aramalar.

  terimlerTahassul: hasıl olma; sonuç olarak ortaya çıkma

  terimlerTahavvül: değişme; dönme

  terimlerTahdîdât: sınırlamalar; kısıntılar

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   73 74 75 76 77 78 79   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın