Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler Taaddüd:birden çok devam

  terimler Taadül:Beraberlik, eşitlik. devam

  terimler Taaffün:Kokuşma, bozulma, çürüme. devam

  terimler Taahhüdü İhlal:Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. devam

  terimler Taahhütname:Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı devam

  terimler Taakkul:Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme. devam

  terimler Taalluk:ilişiği olma; asılma; ilgi devam

  terimler Taammüt:İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devam

  terimler Taayyün:tayin olunma; belli olma; belirme devam

  terimler Taazzuv:Uzuvlaşma, bir biçim alma, teşkilâtlanma, organlara ayrılma. devam

  terimler Tabii Semere:Bir şeyin kendisinden oluşan ürün. devam

  terimler Tabiyet:kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık devam

  terimler Tacir:ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına i devam

  terimler Tadât:sayma; sayılma; sayım devam

  terimler Tadil:değiştirme; değişiklik devam

  terimler Tafsil Etmek:Ayrıntiları ile anlatmak. devam

  terimler Tagyir:Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma. devam

  terimler Tağyir:Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme. devam

  terimler Tahşiye:çıkıntı yapmak devam

  terimler Tahaddüs:ortaya çıkmak devam

  terimler Tahakkuk:Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması. devam

  terimler Tahakküm:Hakimiyet ve kontrol altına alma. devam

  terimler Taharri:Arama, araştırma. devam

  terimler Taharriyat:Araştırmalar, Aramalar. devam

  terimler Tahassul:hasıl olma; sonuç olarak ortaya çıkma devam

  terimler Tahavvül:değişme; dönme devam

  terimler Tahdîdât:sınırlamalar; kısıntılar devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın