Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerŞartla Salıverme: Cezasının bir kısmını çeken hükümlünün iyi hali gözetilerek, geri kalan kısmını dışarıda geçirmesi ve bu sürede tekrar suç işleme

  terimlerŞartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıran

  terimlerŞayi: Pay; hisse

  terimlerŞâyi hisse: Ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ait pay

  terimlerŞayian: Ortaklaşa

  terimlerŞefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı

  terimlerŞerait: Şartlar; koşullar

  terimlerŞerh: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim

  terimlerŞerh: Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazıların (kayıtların) genel adı.

  terimlerŞerik: Ortak; iştirakçi

  terimlerŞibh (şibih): Benzer; benzeme; benzeyiş

  terimlerŞifahî beyan: Sözlü açıklama

  terimlerŞikâyetçi (Müşteki): Şikâyet eden, şikâyete hakkı olan.

  terimlerŞimal: Kuzey

  terimlerŞira: Satış

  terimlerŞufa: Önalım; öncelikli alım

  terimlerŞufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile sat

  terimlerŞuhut: şahitler

  terimlerŞura-yı Devlet: Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur.

  terimlerŞümul: Kapsam; içine alma; kapsama

  terimlerŞüphe: Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba.

  terimlerŞüpheli: Soruşturmaya konu olan kişi.

  terimlerŞüyu: paydaşlık; hissedarlık

  terimlerTa'lık: geciktirme; askıda bırakılma

  terimlerTağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme

  terimlerTaaccüb: Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme.

  terimlerTaaddi: Başkasının Hakkında El Uzatma.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   72 73 74 75 76 77 78   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın