Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Şartla Salıverme:Cezasının bir kısmını çeken hükümlünün iyi hali gözetilerek, geri kalan kısmını dışarıda geçirmesi devam

terimler Şartname:Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler devam

terimler Şayi:Pay; hisse devam

terimler Şâyi hisse:Ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ait pay devam

terimler Şayian:Ortaklaşa devam

terimler Şefi:Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam

terimler Şerait:Şartlar; koşullar devam

terimler Şerh:Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren te devam

terimler Şerh:Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazılar devam

terimler Şerik:Ortak; iştirakçi devam

terimler Şibh (şibih):Benzer; benzeme; benzeyiş devam

terimler Şifahî beyan:Sözlü açıklama devam

terimler Şikâyetçi (Müşteki):Şikâyet eden, şikâyete hakkı olan. devam

terimler Şimal:Kuzey devam

terimler Şira:Satış devam

terimler Şufa:Önalım; öncelikli alım devam

terimler Şufa Hakkı:Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibin devam

terimler Şuhut:şahitler devam

terimler Şura-yı Devlet:Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur. devam

terimler Şümul:Kapsam; içine alma; kapsama devam

terimler Şüphe:Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, devam

terimler Şüpheli:Soruşturmaya konu olan kişi. devam

terimler Şüyu:paydaşlık; hissedarlık devam

terimler Ta'lık:geciktirme; askıda bırakılma devam

terimler Tağyir:başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekle&# devam

terimler Taaccüb:Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme. devam

terimler Taaddi:Başkasının Hakkında El Uzatma. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın