Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Pey Akçesi:Ön ödeme devam

terimler Pey sürmek:Bir sözleşmeyi yapmak için ileri sürülen taminât miktarı önerilen bedel, şart-ı cezâî miktarı. devam

terimler Plebisit:Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama , Halk oylaması. devam

terimler Poliçe:Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için devam

terimler Potansiyel Suçlu:Suçlu olduğu varsayılan veya tahmin edilen kimse, Suç işlemeye meyilli olan kimse. devam

terimler Pozitif Hukuk:Belli imkan ve zamanda konulmuş kurallar birliği. devam

terimler Protesto:1- Alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etmesi. 2- Kıymetli evrak nit devam

terimler Râbıta:bağlantı; bağ; düzen; tertip devam

terimler Râci:rücu eden; geri dönen; ilgisi olan devam

terimler Rad:Redden, Geri çeviren, devam

terimler Rahin:rehin veren; rehneden devam

terimler Rakabe:devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köl devam

terimler Rapt:bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç devam

terimler Rayiç:sürüm değeri; geçerli olan devam

terimler Rayiç Değer:Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piya devam

terimler Re'sen:Kendi başına, kendiliğinden. devam

terimler Reşit:ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya devam

terimler Reddiyat:Davadaki masrafları karşılamak için tarafların önceden yatırdığı gider avasından para çekme işlemi devam

terimler Ref etmek:kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması) devam

terimler Refik:arkadaş devam

terimler Rehin:Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve para devam

terimler Rehin Hakkı:Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren h devam

terimler Rehnedilen:İpotekli, İpotekli mal. devam

terimler Rehnüma:Rehber, kılavuz devam

terimler Reisievvel:birinci reis devam

terimler Replik:Davacının, davalının cevap layihasına (yazısına) karşı verdiği cevap; cevaba cevap. devam

terimler Resen:Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın