eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerPey Akçesi: Ön ödeme

  terimlerPey sürmek: Bir sözleşmeyi yapmak için ileri sürülen taminât miktarı önerilen bedel, şart-ı cezâî miktarı.

  terimlerPlebisit: Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama , Halk oylaması.

  terimlerPoliçe: Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri.

  terimlerPotansiyel Suçlu: Suçlu olduğu varsayılan veya tahmin edilen kimse, Suç işlemeye meyilli olan kimse.

  terimlerPozitif Hukuk: Belli imkan ve zamanda konulmuş kurallar birliği.

  terimlerProtesto: 1- Alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etmesi. 2- Kıymetli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi duru

  terimlerRâbıta: bağlantı; bağ; düzen; tertip

  terimlerRâci: rücu eden; geri dönen; ilgisi olan

  terimlerRad: Redden, Geri çeviren,

  terimlerRahin: rehin veren; rehneden

  terimlerRakabe: devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; ç

  terimlerRapt: bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç

  terimlerRayiç: sürüm değeri; geçerli olan

  terimlerRayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri.

  terimlerRe'sen: Kendi başına, kendiliğinden.

  terimlerReşit: ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına

  terimlerReddiyat: Davadaki masrafları karşılamak için tarafların önceden yatırdığı gider avasından para çekme işlemi.

  terimlerRef etmek: kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması)

  terimlerRefik: arkadaş

  terimlerRehin: Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı l

  terimlerRehin Hakkı: Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.

  terimlerRehnedilen: İpotekli, İpotekli mal.

  terimlerRehnüma: Rehber, kılavuz

  terimlerReisievvel: birinci reis

  terimlerReplik: Davacının, davalının cevap layihasına (yazısına) karşı verdiği cevap; cevaba cevap.

  terimlerResen: Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   66 67 68 69 70 71 72   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın