Oyun Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüÖn sözleşme : gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak ... devam et

  terimler sözlüğüÖnalım hakkı : şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara... devam et

  terimler sözlüğüÖnel : bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil... devam et

  terimler sözlüğüÖrf : gelenek; insanların iyi ve yararlı saydıkları olumlu adetler... devam et

  terimler sözlüğüÖrf ve Adet : Topluluk içerisinde kök salmış olup, uyulması gereken gelenekler.... devam et

  terimler sözlüğüÖrtülü (Zımni) Kabul : Kabulcünün, icabı kabul etmiş olduğu sonucunun çıkarılmasına neden ola... devam et

  terimler sözlüğüÖzel af : yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması... devam et

  terimler sözlüğüÖzel haklar : şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkil... devam et

  terimler sözlüğüÖzel hukuk : Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı... devam et

  terimler sözlüğüÖzlük Hakkı : genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şart... devam et

  terimler sözlüğüÖzlük İşleri : Bir kuruluşta görevlilerin atanmaları, yükselmeleri ve emeklilikleri v... devam et

  terimler sözlüğüPafta : Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle... devam et

  terimler sözlüğüParakete : Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç.... devam et

  terimler sözlüğüParsel : İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alın... devam et

  terimler sözlüğüPatent : Bulgu belgesi.... devam et

  terimler sözlüğüPatronaj : Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyab... devam et

  terimler sözlüğüPaydaş : Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hisseda... devam et

  terimler sözlüğüPedavra : köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü o... devam et

  terimler sözlüğüPedersahi : Ataerkil... devam et

  terimler sözlüğüPeşin Harç : İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın bind... devam et

  terimler sözlüğüPey Akçesi : Ön ödeme... devam et

  terimler sözlüğüPey sürmek : Bir sözleşmeyi yapmak için ileri sürülen taminât miktarı önerilen bede... devam et

  terimler sözlüğüPlebisit : Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oyl... devam et

  terimler sözlüğüPoliçe : Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir ba... devam et

  terimler sözlüğüPotansiyel Suçlu : Suçlu olduğu varsayılan veya tahmin edilen kimse, Suç işlemeye meyilli... devam et

  terimler sözlüğüPozitif Hukuk : Belli imkan ve zamanda konulmuş kurallar birliği.... devam et

  terimler sözlüğüProtesto : 1- Alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etme... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   65 66 67 68 69 70 71   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın