eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerNizasız ve fasılasız: uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız ve arasız

  terimlerNokta-i nazar: görüş; bakış açısı

  terimlerNorm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü.

  terimlerNormatif: Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel.

  terimlerNoter: Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve ken

  terimlerNukud: nakitler; paralar

  terimlerNüfus Tashihi: Ad, soyadı ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı.

  terimlerNükûl: vazgeçme; cayma; kaçınma

  terimlerNümune: örnek

  terimlerNüve: Bir şeyin özü, Çekirdek.

  terimlerObjektif İyiniyet: İnsanlar arasındaki münasebetleri kanun, örf ve adetten başka tanzim eden ve hukuk dışındaki mevcut olan ahlak, adap, haysiyet, şeref, doğru

  terimlerOlası kast: Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâli.

  terimlerOlumlu Edim: Bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edim.

  terimlerOlumsuz Edim: Bir şeyin yapılmamasına ilişkin edim.

  terimlerOlveche: o şekilde

  terimlerOnama: Onamak işi, uygun bulma, tasvip.

  terimlerOrdino: 1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna

  terimlerOrganize Suç: Çeşitli kişi ve örgütlerce planlanıp işlenen suç.

  terimlerOrta malları: Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları.

  terimlerOrtaç: Tümleç olabilen,isim ve sıfat gibi kullanılan fiil asıllı kelime sıfat-fiil. ör: gelen çocuk, adı batası adam.

  terimlerOrtak Yerler: Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararlanılan yerleri.

  terimlerOrtaklık Senedi: Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet.

  terimlerOtlak: yaylak, kışlak.

  terimlerOturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse

  terimlerÖdence: tazminat

  terimlerÖdence Davası: tazminat davası

  terimlerÖdenek: Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   64 65 66 67 68 69 70   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın