eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerDahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı

  terimlerDaimi Arama: Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim.

  terimlerDamga Harcı: Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi.

  terimlerDanıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösteril

  terimlerDava: Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.

  terimlerDava Hakkı: Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesi.

  terimlerDava Vekili: Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı.

  terimlerDavacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf.

  terimlerDavalı: Davalı tarafından kendine karşı dava açılan kişi.

  terimlerDavaname: Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığ

  terimlerDavanın Kabulü: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları.

  terimlerDavanın Reddi: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları.

  terimlerDavayı Nakzen Görmek: Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak.

  terimlerDavayı Nakzen İade Etmek: Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek.

  terimlerDavetiye: Duruşmaya çağrı kâğıdı.

  terimlerDavetname: Çağırmaya yetkili makamların kişinin hazır olması bakımından çıkarılan çağrı kağıdı.

  terimlerDâyin: Borç veren; alacaklı.

  terimlerDeâvî: davalar

  terimlerDef-i mefasid: Zararı yok etmek

  terimlerDef'aten: bir defada; birden

  terimlerDef'i def: def'e karşı def'; savuya karşı savudef'i def: def'e karşı def'; savuya karşı savu

  terimlerDefaât: kereler; kezler; yollar

  terimlerDefâtir: defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar

  terimlerDefi: Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol.

  terimlerDefter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt

  terimlerDefter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter

  terimlerDefter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın