Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Cezaevi:Hükümlü ve tutukluların kaldığı yer, Ceza infaz kurumu. devam

terimler Cezrî:asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden devam

terimler Cibâyet:alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili devam

terimler Cihaz:Çeyiz; takım; alet; aygıt devam

terimler Cihet:yön; taraf; amaç devam

terimler Cins tashihi:Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin deği# devam

terimler Ciranta:Bir senedi ciro eden, aktaran kimse devam

terimler Ciro:1- Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şer devam

terimler Cism-i câmid:cansız cisim devam

terimler Cismanî:Cisimle, bedenle ilgili; bedensel devam

terimler Cismanî Zarar:Kişinin vücut bütünlüğüne verilen zarar. devam

terimler Cumhuriyet Savcısı:Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katın devam

terimler Cürmiyet:suç hali; suçluluk devam

terimler Cürmü meşhut:suçüstü; göz önünde işlenen suç devam

terimler Cürüm:1- Suç, yasal olmayan davranış. 2- Toplum düzenini ağır biçimde sarsan suçlar. devam

terimler Cürüm tasnii:bir kimse hakkında cürüm uydurmak devam

terimler Cüz:bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük devam

terimler Cüz-i Layetecezza:Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse. devam

terimler Cüzzi:Düşük bir miktar devam

terimler Çağrı Kâğıdı:Cumhuriyet Savcılığı aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli, mağdur ve tanıkların gelmesini isteyen devam

terimler Çatma:Deniz hukukunda gemilerin çarpışması. devam

terimler Çek:Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulu devam

terimler Çekince:Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz. devam

terimler Çevre Hukuku:Çevrenin korunması amacını taşıyan tüm hukuk normlarını kapsayan bir hukuk alanıdır. devam

terimler Çevre Hukukunun Ana İlkeleri:Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi v devam

terimler Çıplak Mülkiyet:Kuru mülkiyet - Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu. devam

terimler Dâfi:defi'de, savuda bulunan kimse devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın