Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerCezaevi: Hükümlü ve tutukluların kaldığı yer, Ceza infaz kurumu.

  terimlerCezrî: asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden

  terimlerCibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

  terimlerCihaz: Çeyiz; takım; alet; aygıt

  terimlerCihet: yön; taraf; amaç

  terimlerCins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelik

  terimlerCiranta: Bir senedi ciro eden, aktaran kimse

  terimlerCiro: 1- Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi. 2- Çifte yetki veren havale;

  terimlerCism-i câmid: cansız cisim

  terimlerCismanî: Cisimle, bedenle ilgili; bedensel

  terimlerCismanî Zarar: Kişinin vücut bütünlüğüne verilen zarar.

  terimlerCumhuriyet Savcısı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müdde

  terimlerCürmiyet: suç hali; suçluluk

  terimlerCürmü meşhut: suçüstü; göz önünde işlenen suç

  terimlerCürüm: 1- Suç, yasal olmayan davranış. 2- Toplum düzenini ağır biçimde sarsan suçlar.

  terimlerCürüm tasnii: bir kimse hakkında cürüm uydurmak

  terimlerCüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük

  terimlerCüz-i Layetecezza: Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse.

  terimlerCüzzi: Düşük bir miktar

  terimlerÇağrı Kâğıdı: Cumhuriyet Savcılığı aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli, mağdur ve tanıkların gelmesini isteyen kağıt.

  terimlerÇatma: Deniz hukukunda gemilerin çarpışması.

  terimlerÇek: Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi

  terimlerÇekince: Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz.

  terimlerÇevre Hukuku: Çevrenin korunması amacını taşıyan tüm hukuk normlarını kapsayan bir hukuk alanıdır.

  terimlerÇevre Hukukunun Ana İlkeleri: Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilke

  terimlerÇıplak Mülkiyet: Kuru mülkiyet - Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu.

  terimlerDâfi: defi'de, savuda bulunan kimse

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın