Eğitim Sitesi

Hukukî Nedir? Hukukî Hakkında Kısaca Bilgi

Hukukî Terimi Hakkında Bilgiler

HukukîHukuk Terimi Olarak Hukukî:
Hukuksal olan.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İkame mal: Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Kişisel Edim: Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edim. devam et

  box Gayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız devam et

  box Tenzilat: İndirim. devam et

  box Faili Meçhul: Kimin yaptığı belli olmayan veya bilinmeyen. devam et

  box Müsamaha: hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma devam et

  box Lâfz (lafız): söz devam et