Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hükmen İpotek Nedir? Hükmen İpotek Hakkında Kısaca Bilgi

Hükmen İpotek Terimi Hakkında Bilgiler

Hükmen İpotekEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Hükmen İpotek:
Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. Mahkeme kararıyla teminat ipoteği kurulabilmektedir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Damga Vergisi: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergidir. devam et

  box Daire: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir. devam et

  box Tenkis: Azaltma. Mirasta mahfuz hissenin ihlal edilmiş olması halinde, miras bırakan tarafından sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan dava. devam et

  box Mezkûr: Sözü geçen, zikredilen. devam et

  box Tenfiz: Yerine getirme, uygulama demektir. Vasiyetin tenfizi: Vasiyetin yerine getirilmesi anlamına gelir. devam et

  box Hazine-i Maliye: Maliye Hazinesi. devam et

  box İştira Hakkı: Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noterce devam et

  box Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, saz devam et