Eğitim Sitesi

Homolyotermik Nedir? Homolyotermik Hakkında Kısaca Bilgi

Homolyotermik Terimi Hakkında Bilgiler

HomolyotermikBiyoloji Terimi Olarak Homolyotermik:
Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Dolikosefal: Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir. devam et

  box Mikrofibril: Mikroskobik protein ya da polisakkarit teller. devam et

  box Fosfodiester Bağı: DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ. devam et

  box Mikrotübül: Tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında yer alan hücre iskeletinin, kamçı ve sillerin yapısına katılan, tübülin proteininden oluşmuş içi boş tüpçükler. devam et

  box Hazırlık Reaksiyonu: Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyonunun oluşması ile sonuçlanan metabolik reaksiyonlar devam et

  box Allantoyis Kesesi: Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese. devam et

  box Fagositoz: 1-Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır. 2-Bazı tek hücrelilerde sitoplazma içerisine uzanan devam et

  box Ontogeni: Bireysel bir organizmanın tüm gelişimsel geçmişi. devam et