Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hod-be-hod Nedir? Hod-be-hod Hakkında Kısaca Bilgi

Hod-be-hod Terimi Hakkında Bilgiler

Hod-be-hodHukuk Terimi Olarak Hod-be-hod:
kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Melhuz: muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir devam et

  box Şufa: Önalım; öncelikli alım devam et

  box Yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. devam et

  box İktiza: Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verile devam et

  box Bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek devam et

  box Enfüsi: öznel; subjektif devam et

  box Kuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkı devam et

  box Nafaka: Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık devam et