Eğitim Sitesi

Hıyanet Nedir? Hıyanet Hakkında Kısaca Bilgi

Hıyanet Terimi Hakkında Bilgiler

Hıyanetİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hıyanet:
Kutsal sayılan şeylere karşı el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma. Hainlik,

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Kemal: Olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. devam et

  box Delege: Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetkili. Temsilci. devam et

  box Söylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca çoşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe. devam et

  box Dogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi. devam et

  box İştirak: Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım. devam et

  box Tazim: Saygı gösterme, ululama. devam et

  box Müreffeh: Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli. devam et

  box Zerk: İç itim. devam et