Eğitim Sitesi

Hisse-i Şayi Nedir? Hisse-i Şayi Hakkında Kısaca Bilgi

Hisse-i Şayi Terimi Hakkında Bilgiler

Hisse-i ŞayiTarih Terimi Olarak Hisse-i Şayi:
Ortak mülkiyet, ortak pay.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İttihat Ve Terakki Cemiyeti: .Abdülhamit'in Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtmasından sonra uygulanmaya başladığı istibdat (baskı) yönetimine karşı 1889 yılında Osmanl devam et

  box Nakşibendilik: XIV. yüzyıl ortalarında Buharalı Şeyh Nakşibend tarafından kurulan, ibadette gizliliğe önem veren, tanrısal gerçeklere toplu zikir ve ibadetle ulaşıla devam et

  box Nakib-ül Eşraf: Hz. Peygamber sülâlesinden olanların işlerine bakmakla görevli memur (Onların neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydeder, âdi sanata girmelerine, fena devam et

  box Vakayiname: Olayların günü gününe yazılı olduğu yapıt. devam et

  box İntizar: 1- Bekleme, gözleme. 2- Beddua, ilenme. devam et

  box Şifayap: Tedavi sonrası iyileşme. devam et

  box Destan: Bir kahramanlığı, bir zaferi manzum şekilde anlatan eser, kahramanlık hikâyesi. devam et

  box Yabgu: 1- Eski Türklerde kağandan sonra gelen üst düzeydeki yönetici. Türklerde ikinci derecedeki hükümdarların unvanı. Kağanın kardeşi. 2- Bir unvan. Esk devam et