Eğitim Sitesi

Hipotetik yargı Nedir? Hipotetik yargı Hakkında Kısaca Bilgi

Hipotetik yargı Terimi Hakkında Bilgiler

Hipotetik yargıFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Hipotetik yargı:
Koşullu yargı. Bir koşulla sonucu arasındaki bağlantıyı dile getiren yargı.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Propaganda: Bir düşünceyi veya inancı savunan kişilerin, kendi gruplarını çoğaltmak amacıyla her türlü iletişim araçlarını kullanarak diğer gruplar üzerine yaptık devam et

  box A priori: Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim. devam et

  box Obez: Çok şişman, aşırı şişman. devam et

  box Kıyas: Verilen önermelere dayanarak zihnin sonuç çıkartma işlemine kıyas denir. Kıyas genelde tümdengelimin özel bir biçimi olarak kabul edilir. Örneğin ; Bü devam et

  box Toplumsal Kimlik: Her toplumun kültür ögelerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkan ve diğer toplumlardan ayırt edilmesini sağlayan kendine özgü özellikleri. devam et

  box Kültürleme: İnsanoğlunun çocuk veya yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanmasını sağlayan bilinçli ve bilinç dışı gerçekleşen öğrenme ve sosyalleşme süre devam et

  box İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma. devam et

  box Özdeşlik İlkesi: Bir şeyin kendi kendisiyle aynı olmasını ifade eden mantık ilkesi. devam et