Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hini hacet Nedir? Hini hacet Hakkında Kısaca Bilgi

Hini hacet Terimi Hakkında Bilgiler

Hini hacetHukuk Terimi Olarak Hini hacet:
gerektiğinde

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Önalım hakkı: şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı devam et

  box Hakkın Kazanılması: Bir hakkın bir kişiye bağlanması. devam et

  box Vesait: vasıtalar; araçlar devam et

  box Müktesep: Kazanılmış kazanılmış hak devam et

  box Asliye Ceza Mahkemesi: Sulh Ceza Mahkemesi ile ağır ceza mahkemesinin görev alanları dışında kalan bütün ceza yargılaması işlerine bakan mahkemedir. Bu mahkemelerde savcı bu devam et

  box Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Soruşturma İzni: Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin. devam et