Eğitim Sitesi

Himaye (Koruma) Nedir? Himaye (Koruma) Hakkında Kısaca Bilgi

Himaye (Koruma) Terimi Hakkında Bilgiler

Himaye (Koruma)Tarih Terimi Olarak Himaye (Koruma):
1- Bir devletin hukuksal varlığını korumak koşuluyla bir başka devletin denetimi altına girmesidir.

2- Koruma, koruyuculuk.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Rezidans: Elçilerin ve benzeri yüksek devlet görevlilerinin oturmalarına ayrılmış konut. devam et

  box Boyla: Göktürklerde Bir askeri unvan. devam et

  box Paratoner: Yıldırımsavar. devam et

  box Altı Bölük Halkı: Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu süvarilerine verilen addır. Bunlar, Sipah, Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler adıyla devam et

  box Ashap: Hz. Muhammed'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunanlar, sahabeler. devam et

  box Şovenizm: Değişik ırklar ve uluslar arasında kendi ırkını ve ulusunu üstün görme temeline dayalı aşırı ulusçuluk akımı. devam et

  box Halk: Aynı ülkede yaşayan ve o ülkenin yurttaşı olan insan topluluğudur. devam et

  box Dirlik: Osmanlı Devleti tarafından görevlilere maaş olarak verilen veya belli bir topraktan sağlanan yıllık vergi gelirlerinin ayrılmasıyla ödenen, para veya devam et