Eğitim Sitesi

Hilafı Nedir? Hilafı Hakkında Kısaca Bilgi

Hilafı Terimi Hakkında Bilgiler

HilafıHukuk Terimi Olarak Hilafı:
tersi; aksi; zıddı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gemi Adamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler. devam et

  box Vekil: Vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına işlem yapmakla yetkilendirilen kişi. devam et

  box Müşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam et

  box Zuhur etmek: ortaya çıkmak; doğmak devam et

  box Müdafaaname: Savunmanın yazılı olduğu belgesi devam et

  box Müeyyide: yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kural&# devam et

  box Ahkâmı Mahsusa: Özel hükümler devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et