Eğitim Sitesi

Heterojen Sistem Nedir? Heterojen Sistem Hakkında Kısaca Bilgi

Heterojen Sistem Terimi Hakkında Bilgiler

Heterojen SistemKimya Terimi Olarak Heterojen Sistem:
Birden fazla fazın birarada bulunması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et

  box Fotoelektrik: Düşük frekanslı ışığa maruz kalan metalden elektron kopması. devam et

  box Kimyasal Reaksiyon: Bir ya da daha fazla maddelerin bir veya birden fazla farklı maddelere dönüştüren bir çeşit değişimlerdir. Kısaca yeni oluşumlara sebebiyet verecek şe devam et

  box Süblimleşme: 1-Bir katı maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Örnek : Naftalin normal şartlar altında katı halden direk ola devam et

  box Saf Madde: 1-Eritme, buharlaştırma, mıknatısla ayırma, eleme, süzme, ayıklama… gibi ayrıcı yöntemlerle kendisinden daha basit yapılara ayrılamayan maddelere saf devam et

  box Dalga: Bir ortamda enerji taşıyan eğilim. devam et

  box Asidik oksit: Su ile reaksiyona girdiğinde asit oluşturan herhangi bir oksit. devam et

  box Sekonder Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna bir tane H ve iki tane alkil grubu bağlı ise bu alkol sekonder ikincil alkoldür. devam et