Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hekto Litre Nedir? Hekto Litre Hakkında Kısaca Bilgi

Hekto Litre Terimi Hakkında Bilgiler

Hekto LitreMatematik-Geometri Terimi Olarak Hekto Litre:
Litrenin 100 katına hektolitre denir."hl" biçiminde yazılır.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Çözme: Bir sorun için yeterli yanıt ya da açıklama verme. devam et

  box Sıralama Bağıntısı: Yansıma, ters simetri ve geçişme özelikleri olan bağıntı. devam et

  box Tuval: 1- Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş. 2- Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo. devam et

  box Eğim: 1- Bir doğruda y koordinatındaki uzunluk değişiminin x koordinatındaki uzunluk değişimine oranı. 2- Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseni ile yap devam et

  box Santilitre: Litrenin 1/100 üne santilitre denir."cl" biçiminde yazılır. devam et

  box Küre: Uzayda, O merkezli ve |AB| = 2r çaplı bir yarım dairenin, [AB] etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cisime küre denir. Uzayda bir noktada devam et

  box Düzgün Piramit: Tabanı düzgün çokgen ve yüksekliği taban merkezinden geçen piramitlere düzgün piramit denir. devam et

  box Deneysel Olasılık: Bir olayın olma olasılığını deneyerek bulma. devam et