Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hedonizm Nedir? Hedonizm Hakkında Kısaca Bilgi

Hedonizm Terimi Hakkında Bilgiler

HedonizmFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Hedonizm:
İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez. Bu görüş, ilkçağ düşünürlerinden Aristippos'a göre, "iyi" nin ve "kötü" nün ölçütü hazdır. Haz veren şeyler "iyi" , acı veren şeyler ise "kötü" dür. Epiküros'a göre ise insan acıdan kaçarak ve hazza yönelerek mutlu olur.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Simge: Sözcüğün, aynı varlığa, durum ya da eyleme işaret etmesidir. devam et

  box Homojen Toplum: Toplumu oluşturan ayrı ayrı niteliklere sahip kişilerin kendi özelliklerini koruyamadığı ve toplum kültüründe eridiği, mesleki uzmanlaşmaya sahip olma devam et

  box Duyumun Eşiği: Duyu organlarının bir uyarıcıyı almaya başladığı sınırdır. devam et

  box Siyasi Parti: İktidar olmak ve devleti yönetmek amacında olan, ülke sorunları üzerinde belli bir siyaseti benimseyen ve bu görüşü gerçekleştirmek isteyen insanların devam et

  box İkametgâh: Yerleşme yeri, yerleşke. devam et

  box Uyum: Organizma ve çevre arasında tepki yaratmayan denge durumu. devam et

  box Psikoloji: İnsanların duyumsal (görme, tad alma, vb.) duygusal, davranışsal, bilişsel (zihinsel) özelliklerini inceler. Başka bir deyişle psikoloji insan doğasın devam et

  box Finansal: Mali. devam et