Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hava Kabarcığı Nedir? Hava Kabarcığı Hakkında Kısaca Bilgi

Hava Kabarcığı Terimi Hakkında Bilgiler

Hava KabarcığıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hava Kabarcığı:
Tekneye ebrulamak üzere kapatılan kâğıdın kitre ile arasında sıkışan havadır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Hattat: Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin devam et

  box Celi Kalemi: Büyük boydaki yazılar için kullanılan kalemlere denir. Ya çok kalın kamıştan veya her hattatın kalem açışına göre, tahtadan yapılırdı. Çok büyük yazıl devam et

  box Şecâb: Mecma adı verilen geniş karınlı kare şeklinde madeni hokkaların kapaklarına verilen ad. devam et

  box Çırak: Bir ustanın yanında hizmet ederek öğrenen san'at tâlibine denir. Usta ve çırak tâbiri meşhurdur. Yani üstadın yanında çıraklıkla daha çok öğrenileceği devam et

  box Berk-i Itri: Itır yaprağına benzeyen süsleme motifi. devam et

  box Bulut: XV. ve XVII. yüzyılda yaygın olarak kullanılan tezhip motiflerindendir. Stilize edilmiş ve kıvrımlarla uzatılmış bir bulut izlenimi verir. Yardımcı mo devam et

  box Lif: Lika ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box El Yazması: Elle yazılan kitaplara verilen ad. Gerek müellif gerekse müstensih tarafından elle yazılmış kitap. Daha çok "yazma eser" ve "yazma" şeklinde kullanılm devam et