Eğitim Sitesi

Hatt-ı İlhani Nedir? Hatt-ı İlhani Hakkında Kısaca Bilgi

Hatt-ı İlhani Terimi Hakkında Bilgiler

Hatt-ı İlhaniYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hatt-ı İlhani:
İlhanlılar devrinde ve daha çok Anadolu'daki binalarda kitabe olarak kullanılan keşideli yazı.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Çârdank (Talik): Ta'lik yazı, aslında Tevki hattının XIV. Asırda İran'da kazandığı değişiklikle ortaya çıkan yazıya verilen isimdir ve orada daha çok resmi yazışmalard devam et

  box Habeşi: Eskiden Habeşistan'da yapılan bir yazı kâğıdı türü. devam et

  box Dendanlı Rumî: Sade Rumî sınır çzgisinin iç kısmında münhani örneklerle süslenmiş rumi örneğidir. devam et

  box Buketti Şemse: Bir kaideden, bir sap üzerinde tek merkezden çıkartılarak, tabiatta olduğu gibi, dalların ortasına veya ucuna küçüklü büyüklü çiçekler oturtularak şem devam et

  box Sap: Tezhipte çiçek sapına benzetilerek yapılan şekiller. devam et

  box Tek Kuzu: Kuzulu cetvel ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Sütun: Kitap veya yazmalarda sayfanın yukarıdan aşağıya doğru bölünmüş olduğu kısımlardan her biri, kolon devam et

  box Müşterek Eser: İki veya daha fazla sanatkâr tarafından birlikte çalışarak yapılan eser. devam et